SUKACITA DIMAKLUMKAN SEMUA PELAJAR TAHUN AKHIR YANG TELAH DITAWARKAN MENGIKUTI PENGAJIAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA SECARA KERJA KURSUS BAGI SESI KEMASUKAN SEMESTER 1, SESI 2020/2021 ADALAH DIMOHON UNTUK MEMBUAT PENGESAHAN PENERIMAAN TAWARAN MELALUI SISTEM MAKLUMAT PELAJAR (https://smp.ums.edu.my/). BERIKUT DISERTAKAN INFOGRAFIK SEBAGAI RUJUKAN.

INFOGRAFIK