• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)

Perkhidmatan

Pinjaman

Hanya ahli berdaftar sahaja yang diberikan kemudahan pinjaman. Pinjaman bahan boleh dilakukan di Kaunter Perkhidmatan atau dengan menggunakan Mesin Pinjaman Sualayan. Mesin Pinjaman Sualayan merupakan kaedah pinjaman bahan secara layan diri. Sekiranya pengguna menghadapi masalah atau memerlukan bantuan, sila berhubung dengan kakitangan di Kaunter Perkhidmatan.

Kaedah menggunakan Mesin Pinjaman Sualayan;

  1. Sila gunakan kad pelajar/pelajar setiap kali meminjam
  2. Ikut arahan yang terpapar di skrin
  3. Resit peminjaman hendaklah disimpan untuk tujuan rujukan.
  4. Sekiranya pengguna menghadapi masalah menggunakan mesin, hendaklah terus ke Kaunter Perkhidmatan untuk bantuan.

KELAYAKAN PINJAMAN

KATEGORI

KOLEKSI AM

KOLEKSI TERBITAN BERSIRIKOLEKSI MULTIMDEIAKOLEKSI KHASKOLEKSI TANDA MERAHPINJAMAN ANTARA PERPUSTAKAANPERKHIDMATAN PEMBEKALAN DOKUMEN
Kakitangan Akademik

90 hari
(30 naskah)

3 hari (2 bahan*) /
2 jam (5 bahan**)
3 hari
(2 bahan)
Rujukan sahaja


 

 
2 hari
(2 bahan)
5 naskah5 artikel
Kakitangan Pengurusan Profesional

90 hari
(25 naskah)

3 hari (2 bahan*) /
2 jam (5 bahan**)
Kakitangan Sokongan 30 hari
(10 naskah)
2 jam
(5 bahan**)
3 hari
(1 bahan)
 2 hari
(1 bahan)
Pasca Siswazah 30 hari
(20 naskah)
2 jam/
bermalam
(1 bahan)
Pra Siswazah 14 hari
(10 naskah)
2 artikel
Diploma/ Sijil 14 hari
(5 naskah)
Ahli Luar 30 hari
(Mengikut kelayakan)

Tidak dibenarkan meminjam kecuali terdapat pendua

(2 hari /2 bahan)

2 jam -

 *Jurnal Berjilid
** Jurnal Terkini

 

Pemulangan dan Peti Pemulangan Buku

Bahan yang dipinjam boleh dipulangkan di Kaunter Perkhidmatan ataupun di Peti Pemulangan Buku. Peti Pemulangan buku disediakan di luar Bangunan Perpustakaan untuk memudahkanpengguna memulangkan bahan sewaktu Perpustakaan ditutp. HANYA buku KOLEKSI AM sahaja yang boleh dipulangkan dengan menggunakan perkhidmatan ini. Bahan koleksi lain sila kembalikan di Kaunter Perkhidmatan.

Tempahan Bahan

Boleh dibuat di Kaunter Sirkulasi atau secara atas talian dan tertakluk kepada syarat dan peraturan tempahan.

Pembaharuan

Boleh dibuat di Kaunter Sirkulasi atau secara atas talian dengan syarat bahan tersebut tidak ditempah oleh pengguna lain.

Gantirugi Bahan

Gantirugi kerosakan atau menghilangkan bahan hendaklah dibuat pada waktu pejabat di Seksyen Pengurusan Koleksi (Sirkulasi).

<