SYARAT AM KEMASUKAN KE PROGRAM PRASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KENDALIAN PUSAT LUAR UMS)
Syarat kelayakan masuk ke Universiti Malaysia Sabah adalah tertakluk kepada peraturan Pengajian Prasiswazah UMS. Pelajar-pelajar yang dipilih ke Universiti ini adalah melalui cara-cara seperti berikut:
Calon-calon hendaklah:
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau;
Lulus Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia atau;
Lulus Diploma / Sijil dalam bidang berkaitan IPTA-IPTA lain atau
Lulus Penilaian APEL daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Mengambil Malaysian University English Test (MUET)Permohonan kemasukan ke Program Pengajian Luar UMS (PLUMS) bagi pengambilan setiap ambilan adalah melalui Borang yang boleh dimuatturun daripada lamanweb rasmi PLUMS iaitu http://plums.ums.edu.my

(1) KELAYAKAN MINIMUM LEPASAN STPM / SETARAF Syarat Am Universiti Lulus sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam amta pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolah Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya : Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am dan Gred C (NGMP 2.00) dalam mata dua (2) mata pelajaran lain dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET). ATAU;

(2) KELAYAKAN MINIMUM LEPASAN MATRIKULASI KPM / ASASI SAINS UM / ASASI SAINS UiTM Syarat Am Universiti Lulus sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam amta pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian Universiti English Test (MUET). ATAU;

(3) KELAYAKAN MINIMUM LEPASAN DIPLOMA / SETARAF Syarat Am Universiti
Lulus sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam am mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; atau Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am; atau Lulus Peperiksaan Matrikulasi Tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2011 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid; dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET) ATAU;

(4) KELAYAKAN MINIMUM MENGGUNAKAN APEL AKREDITASI PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING - APEL) APEL didefinisikan sebagai satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Oleh itu secara umumnya, proses APEL melibatkan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman. Pembelajaran ini boleh diperoleh melalui pelbagai kaedah termasuk persekolahan yang formal, pengalaman hidup dan pekerjaan, latihan, pengajian bebas, kerja sukarela, hobi dan lain-lain. Antara contoh-contoh pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu termasuk ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperoleh melalui: pengalaman kerja: sepenuh masa, separuh masa ataupun sambilan; kerja sukarela dan kemasyarakatan;tanggungjawab keluarga; hobi atau kegiatan waktu lapang; melatih dan membimbing orang lain; menghadiri dan menyertai seminar, persidangan dan bengkel; menghadiri kursus jangka pendek; kefasihan dalam bahasa-bahasa lain; pengajian persendirian dan penyelidikan; dan sebarang pengalaman hidup yang lain. APEL diwujudkan bagi menyediakan jalan kemasukan 'alternatif' kepada mereka yang tidak mempunyai kelayakan formal untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ia menggalakkan seseorang individu untuk meningkatkan pengetahuan secara berterusan yang membawa kepada sesuatu sijil kelayakan.

Ini selanjutnya akan memberi peluang kepada individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Permohonan penilaian APEL hendaklah dibuat oleh individu (learners). Jika anda berminat untuk memasuki program peringkat Ijazah Sarjana Muda menerusi APEL anda haruslah : Warganegara Malaysia; Melepasi syarat kelayakan asas yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi iaitu berumur 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat; dan iii. Lulus dalam penilaian yang akan dijalankan oleh MQA iaitu menerusi penilaian Portfolio dan Aptitude Test. Dokumen permohonan perlu dihantar bersama-sama draf bank
ke: Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti, Agensi Kelayakan Malaysia, 13A, Menara PKNS-PJ, No. 17, Jalan Yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Untuk maklumat lanjut berhubung Kelayakan APEL, sila layari http://www2.mqa.gov.my/apel/ DAN Menyertakan dokumen berikut bersama borang permohonan yang telah disahkan kepada pihak Univesiti:- Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian; Salinan Kad Pengenalan / MyKad calon; Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang); Salinan Sijil Berhenti Sekolah / Surat Akuan;
Akuan Majikan (Jika Berkaitan); Salinan Sijil STPM / Setaraf; dan Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir); Salinan Diploma / Sijil (Jika ada) Salinan sijil MUET; Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian; Salinan Keputusan Bahasa Melayu / Matematik Julai ( Jika ada) Salinan Sijil APEL (Jika ada).

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN HE06 – PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi/Perakaunan/Matematik (M); DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik.

Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET. HE10 - PEMASARAN Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi/Matematik (M); DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusanMuet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET. HE11 – EKONOMI SUMBER MANUSIA Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi; DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Ekonomi Asas.

Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik.
Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET. HE05 – EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi; DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Ekonomi Asas.Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.

HE07 – EKONOMI KEWANGAN Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi syarat AM dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan/Ekonomi/Matematik (M); DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik.

Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah DAN mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN HA13 – PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI Syarat Khas Program Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Psikologi / Kaunseling / Kerja Sosial dari Insitusi Pendidikan yang diikitiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.
Calon tidak cacat penglihatan (buta / rabun). Lulus ujian kelayakan yang ditetapkan oleh Fakulti.

HA19 – PSIKOLOGI KAUNSELING Syarat Khas Program Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik
Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Psikologi / Kaunseling / Kerja Sosial dari Insitusi Pendidikan yang diikitiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris.

Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET. Calon tidak cacat penglihatan (buta / rabun) dan tidak gagap. Lulus ujian kelayakan yang ditetapkan oleh Fakulti.

HT19 – PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Syarat Khas Program Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma yang berkaitan dari Insitusi Pendidikan yang diikitiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/Sains/Biologi/Kimia/Fizik/Bahasa Inggeris. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan Muet dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.

Lulus ujian kelayakan yang ditetapkan oleh Fakulti. Nota Khas : Pengambilan bagi HT19 ini adalah pasaran terbuka (Open Market), BUKAN bertujuan untuk lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). FACULTY OF HUMANITIES, ARTS AND
HERITAGE HA24 – SEJARAH Syarat Khas Program Bagi permohonan calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 3.00) pada mata pelajaran Sejarah. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.

HA02 – KOMUNIKASI Syarat Khas Program Bagi permohonan calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NMGP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET. FAKULTI KOMPUTERAN DAN

INFORMATIK HC00 – KEJURUTERAAN PERISIAN Syarat Khas Program Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Matematik (T); ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) dalam mata pelajaran Matematik Tambahan. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki diploma dalam bidang Sains Komputer ATAU Kejuruteraan Perisian ATAU Teknologi Maklumat ATAU Sistem Maklumat ATAU Sains dan Teknologi atau yang setara dari Institusi Pendidikan yang diiktirafkan oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; DAN mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Matematik; ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik Tambahan. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET. HC12 – TEKNOLOGI MULTIMEDIA Syarat Khas Program Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Matematik (T); ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) dalam mata pelajaran Matematik. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki diploma dalam bidang Sains Komputer ATAU Kejuruteraan Perisian ATAU Teknologi Maklumat ATAU Sistem Maklumat ATAU Sains dan Teknologi atau yang setara dari Institusi Pendidikan yang diiktirafkan oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; DAN mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Matematik; ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.

HC13 – KOMPUTER PERNIAGAAN Syarat Khas Program Calon Kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Matematik (T); ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) dalam mata pelajaran Matematik. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki diploma dalam bidang Sains Komputer ATAU Kejuruteraan Perisian ATAU Teknologi Maklumat ATAU Sistem Maklumat ATAU Sains dan Teknologi atau yang setara dari Institusi Pendidikan yang diiktirafkan oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; DAN mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Matematik; ATAU mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C+/5C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.

FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM HS11 – SAINS SEKITARAN Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam mata pelajaran Kimia; DAN mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Biologi/Matematik (T). Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Sains atau setara dari Institusi Pendidikan yang diiktirafkan oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; DAN mendapat Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Kimia; DAN mendapat Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Biologi/Matematik. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET. Pelajar adalah dari aliran Sains semasa di peringkat SPM.

FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN HE21 – PEMASARAN ANTARABANGSA Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) dalam mata pelajaran Ekonomi/Perakaunan/Pengajian Perniagaan; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Bahasa Inggeris. Calon kelayakan DIPLOMA hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam mana-mana bidang yang berkaitan dengan Perniagaan, Kewangan, Pemasaran, Ekonomi, Perbankan, Pengurusan dan Perakaunan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Bahasa Inggeris. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam mata pelajaran MUET.

HE23 – KEWANGAN ISLAM Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) dalam mata pelajaran Ekonomi/Perakaunan/Pengajian Perniagaan; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Bahasa Inggeris. Calon kelayakan DIPLOMA hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam mana-mana bidang yang berkaitan dengan Perniagaan, Kewangan, Pemasaran, Ekonomi, Perbankan, Pengurusan dan Perakaunan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Matematik/Bahasa Inggeris. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam mata pelajaran MUET.

FAKULTI PERTANIAN LESTARI HG36 – PENGELUARAN TERNAKAN Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Fizik/Kimia/Matematik (M) /Matematik (T)/Matematik Tambahan; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Biologi/Sains Pertanian/Sains. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Sains dan setara dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30.
Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai Diploma Pertanian, Diploma Pengurusan Ladang, Diploma Kesihatan Haiwan, Diploma Perniagaan Tani, Diploma Kejuruteraan Pertanian dan Diploma Sains; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Biologi/Kimia/Matematik Tambahan/Sains Pertanian atau mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Biologi/Kimia/Sains Tumbuhan/Sains Haiwan. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.

HG34 – PENGELUARAN TANAMAN Syarat Khas Program Calon kelayakan STPM hendaklah memenuhi Syarat Am dan; mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Fizik/Kimia/Matematik (M) /Matematik (T)/Matematik Tambahan; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Biologi/Sains Pertanian/Sains. Calon Kelayakan Diploma hendaklah memenuhi Syarat Am dan; memiliki Diploma dalam bidang Sains dan setara dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.30. Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai Diploma Pertanian, Diploma Pengurusan Ladang, Diploma Kesihatan Haiwan, Diploma Perniagaan Tani, Diploma Kejuruteraan Pertanian dan Diploma Sains; DAN mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Biologi/Kimia/Matematik Tambahan/Sains Pertanian atau mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Diploma dalam mata pelajaran Biologi/Kimia/Sains Tumbuhan/Sains Haiwan. Calon Kelayakan Diploma dan STPM diwajibkan untuk mengemukakan keputusan MUET dan mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam mata pelajaran MUET.